Osteopathie bij problemen met zwanger worden

Osteopathie bij problemen met zwanger worden

Wat is Osteopathie?Osteopathie is een geneeswijze die op een unieke manier kijkt naar het menselijk lichaam en zijn functioneren. Centraal staat het uitgangspunt dat het lichaam als éénheid functioneert. Anders gezegd: alles in het lichaam heeft een relatie met andere delen van het lichaam. Dit omdat delen van het lichaam letterlijk verbonden zijn of naast elkaar liggen, of via chemische weg (fysiologie) het ene orgaan afhankelijk is van de stoffen die een ander orgaan produceert.Een osteopaat onderzoekt het hele lichaam en verklaart lichamelijke klachten aan de hand van de (vaak meerdere) stoornissen in de beweeglijkheid van organen.Hierdoor is een osteopaat vaak in staat om klachten te behandelen waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is.

Waarom kan osteopathie helpen bij Zwangerschapsproblemen?

Zwanger worden is een heel natuurlijk proces, maar er komt heel wat bij kijken. Een ingewikkelde wisselwerking tussen verschillende organen onderling leidt uiteindelijk tot de bevruchting van het eitje. Organen die een rol vervullen bij de zwangerschap zijn uiteraard de baarmoeder en de eierstokken, maar ook de bijnier(schors), lever en een tweetal hersenkernen (hypofyse en hypothalamus). Zij hebben allemaal een specifieke taak en zijn belangrijk voor het slagen van de zwangerschap. Omdat osteopathie het hele lichaam onderzoekt en behandelt worden van al deze organen de beweeglijkheid hersteld en daardoor hun functie. De omstandigheden voor een succesvolle zwangerschap worden hierdoor optimaal. Waarom zwanger worden soms niet lukt


De baarmoeder De baarmoeder is de kraamkamer voor de bevruchte eicel. De baarmoederwand moet de innesteling mogelijk maken. Dit vereist nogal wat voorbereiding. Onder andere moet de baarmoederwand, onder invloed van hormonen, verdikt worden. Als er onvoldoende hormonen worden geproduceerd, of deze bereiken de baarmoeder niet goed (door een slechte doorbloeding), komt de innesteling in gevaar.


De eierstokken Zij zijn de bewaarplaatsen van de eicellen. Elke maand rijpt één eicel uit, die vervolgens bevrucht kan worden. De eierstokken zijn ook de belangrijkste producent van de hormonen die de baarmoederwand stimuleren. Als de eierstokken disfunctioneren kan de hormoonproductie verminderen, met gevolgen voor de voorbereiding van de baarmoeder.


De eileiders Zij transporteren de eicel naar de baarmoeder. Vernauwing van de eileider verslechtert dit transport of maakt ze zelfs onmogelijk.


De bijnier(schors) Deze produceert (zij het in mindere mate) ook “zwangerschaps” hormonen.


De hypofyse en hypothalamus Zij zijn de grote dirigenten in het hele verhaal. Zij produceren twee stoffen (LH en LTH) die de productie van de “zwangerschaps”hormonen aansturen. De functie van deze hersendelen staan onder invloed van de dynamiek van de schedel.


De doorbloeding De bloedvaten zijn de grote verbindende organen. Een goede doorbloeding is voor een orgaan nodig om zijn functie (in dit geval het produceren van hormonen) goed uit te kunnen voeren, maar zorgt vervolgens ook voor de afvoer en transport van die hormonen. Het bloed brengt de hormonen naar de plaats van bestemming.
De beweeglijkheid van organen wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de bindweefselvliezen die de organen omgeven. Tussen deze bindweefselvliezen lopen de aanvoerende en afvoerende bloedvaten. Spanning in zo’n bindweefselvlies stoort de doorbloeding, waardoor de cellen van een orgaan onvoldoende voedingsstoffen krijgen toegediend en hun afvalstoffen niet kwijt kunnen. Als een orgaan minder goed “presteert” hebben alle structuren die afhankelijk zijn van de functie van dat orgaan hier last van en kunnen op hun beurt minder gaan functioneren. Een kettingreactie van storingen door het hele lichaam is het gevolg.

De osteopatische behandeling Osteopathie is altijd gericht op het lichaam als totaal. In het onderzoek wordt een analyse opgesteld van alle organen die hun beweeglijkheid hebben verloren. In de behandeling zullen die organen worden gecorrigeerd en op die manier krijgt het zelfregulerend vermogen weer de vrijheid het lichaam te herstellen. Bij problemen met zwanger worden zullen over het algemeen de volgende systemen bijzondere aandacht krijgen:
· Baarmoeder
· Eierstokken
· De bijnieren
· De dynamiek van de schedelbotten en schedelnaden
· De intrinsieke dynamiek van het hersenweefsel
Door het vrijmaken van onder andere deze structuren zullen de verschillende functies normaliseren en de omstandigheden om zwanger te worden optimaliseren.
Osteopathie is goed te combineren met regulier beleid en verhoogt in de meeste gevallen de slagingskans van reguliere behandelmogelijkheden. Met osteopathie kan beschadigd weefsel niet worden hersteld. Osteopathie stelt het lichaam instaat zijn eigen herstelvermogen optimaal te benutten. Als een schade dusdanig is dat het regeneratievermogen van het lichaam te kort schiet (denk bijvoorbeeld aan sclerose van de eileiders) kan daar ook met osteopathie geen verandering in gebracht worden. Bij zwangerschap problemen is dit vaak een reden waarom de behandeling niet effectief is.